Bbit
Danh Mục Mua Bán Ngao Bính


Thông số về Pet mới !!

Thông số về Pet mới !!
Pet cú 
- Hệ : Băng/Thủy
- Ru ngủ kẻ thù
- Chuyển sát thương qua mp
Các dòng ngẫu nhiên xuất hiện :
- Tăng sát thương lan băng, set, điện, độc lan
- Tăng điểm tiềm năng
- Tăng công
- Tăng thủ
- Tăng exp
- Hồi mp hp
- Tăng xu

Pet Rồng 
- Hệ : Điện/Kim
- Gây choáng kẻ thù
- Tăng điểm tấn công

Các dòng ngẫu nhiên xuất hiện :
- Tăng sát thương lan băng, set, điện, độc lan
- Tăng điểm tiềm năng
- Tăng công
- Tăng thủ
- Tăng exp
- Hồi mp hp
- Tăng xu

Pet Yêu Tinh
- Hệ Lửa/Hỏa
- Gây Bỏng
- Bạo kích

Các dòng ngẫu nhiên xuất hiện :
- Tăng sát thương lan băng, set, điện, độc lan
- Tăng điểm tiềm năng
- Tăng công
- Tăng thủ
- Tăng exp
- Hồi mp hp
- Tăng xu

Pet Dơi
- Hệ Độc/ Mộc
- Trúng Độc
- Hút Máu

Các dòng ngẫu nhiên xuất hiện :
- Tăng sát thương lan băng, set, điện, độc lan
- Tăng điểm tiềm năng
- Tăng công
- Tăng thủ
- Tăng exp
- Hồi mp hp
- Tăng xu

Pet Đài Bàng
- Hệ : Phong/Thổ
- Suy yếu
- Né đòn

Các dòng ngẫu nhiên xuất hiện :
- Tăng sát thương lan băng, set, điện, độc lan
- Tăng điểm tiềm năng
- Tăng công
- Tăng thủ
- Tăng exp
- Hồi mp hp
- Tăng xu

Thông tin pet còn có thể thay đổi và điều chỉnh .
Bình Luận:
Danh Sách Mua Bán Nick KPAH Full Sever Ngao Bính
Danh Mục Con - Hướng Dẫn - Mua Bán
Thống Kê Truy Cập