Bbit
Danh Mục Mua Bán Ngao Bính


Hướng Dẫn - Chi tiết về Pet mới

Hướng Dẫn - Chi tiết về Pet mới
Pet cú 
- Hệ : Băng/Thủy
- Ru ngủ kẻ thù
- Chuyển sát thương qua mp
- Tăng nhóm điểm tiềm năng

Pet Rồng 
- Hệ : Điện/Kim
- Gây choáng kẻ thù
- Tăng nhóm điểm tiềm năng

Pet Yêu Tinh
- Hệ Lửa/Hỏa
- Gây Bỏng
- Bạo kích
- Tăng nhóm điểm tiềm năng

Pet Dơi
- Hệ Độc/ Mộc
- Trúng Độc
- Hút Máu
- Tăng điểm tiềm năng

Pet Đài Bàng
- Hệ : Phong/Thổ
- Suy yếu
- Né đòn
- Tăng nhóm điểm tiềm năng

- Có 6 nhóm thuộc tính random là :
• nhóm 1: các thuộc tính lan
• nhóm 2: thuộc tính hồi mp ,hp
• nhóm 3: tăng công
• nhóm 4: tăng thủ ( ma, vật )
• nhóm 5: tăng exp
• nhóm 6: tăng tỷ lệ rớt xu
- Khi tạo pet thì sẽ được random 3 trong số 6 nhóm này . Thuộc tính này sẽ cố định cho đến mức tiến hóa cuối cùng . Khi pet tăng level , các chỉ số này cũng tăng

CHO PET ĂN 
- Toàn bộ item nhặt hay chế đều có thể cho pet ăn . Mỗi loại item sẽ tăng 1 số điểm tương ứng .
• Item trắng cho điểm ít nhất .
• Item theo màu , theo phẩm sẽ có điểm khác nhau , càng xịn càng tăng điểm nhiều hơn .
• Item có level càng cao cũng tăng điểm nhiều hơn
- Khi pet đạt các mốc level 9+99% , 19+99% , 29 +99% ...... thì lúc đó pet sẽ được phép tiến hóa lên cấp kế tiếp mới có thể cho pet ăn tiếp được
- Để cho pet ăn thì phải gặp NPC Thợ Săn trên thành Trấn Danh , chọn mục cho ăn
- Pet còn có điểm CHO ĂN , max điểm là 300 điểm . ĐIỂM CHO ĂN sẽ giảm từ từ khi pet hoạt động trong game , khi giảm các bạn lại có thể cho ăn tiếp . ĐIỂM NÀY KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHỈ SỐ CỦA PET
Pet ăn 1 item trắng thì tăng 20 điểm , item xanh tăng 10 , đỏ thì tăng 5 và xanh lá 1điểm . Cứ 30 phút hoạt động trong game thì điểm này sẽ giảm đi từ từ )

NÂNG CẤP PET 


- Để cho pet ăn thì phải gặp NPC Thợ Săn trên thành Trấn Danh , chọn Nâng Cấp ( chỉ khi đạt các mốc đã nói ở trên )
- Nâng cấp pet có 4 loại :
1. Nâng cấp thường
2. Nâng cấp dùng thêm luyện kim dược 30%
3. Nâng cấp dùng thêm luyện kim dược 35%
4. Nâng cấp dùng thêm luyện kim dược 40%

- Dùng LKD càng xịn thì tỉ lệ nâng cấp thành công càng cao . Có ghi trong thông tin pet
- Nâng cấp yêu cầu phải có đủ số NL , ghi trong thông tin pet
Bình Luận:
Danh Sách Mua Bán Nick KPAH Full Sever Ngao Bính
Danh Mục Con - Hướng Dẫn - Mua Bán
Thống Kê Truy Cập