Bbit
Danh Mục Mua Bán Ngao Bính


Số nguyên liệu để Chế đồ - Thăng cấp KPAH

Số nguyên liệu để Chế đồ - Thăng cấp

1. Chế đồ:
- Lv 20: 1nlsc – 1 nlcc
- Lv 25: 2nlsc – 1 nlcc
- Lv 30: 3 nlsc – 1 nlcc
- Lv 35: 4 nlsc – 2 nlcc
- Lv 40: 4 nlsc – 3 nlcc
- Lv 45: 5 nlsc – 3 nlcc
- Lv 50: 5 nlsc – 4 nlcc
- Lv 55: 5 nlsc – 4 nlcc
- Lv 60: 5 nlsc – 5 nlcc
- Lv 65: 7 nlsc – 7 nlcc
- Lv 70: 9 nlsc – 9 nlcc
- Lv 75: 11 nlsc – 11 nlcc

2. Thăng cấp đồ:
→ Thăng cấp thường:
- Lv 35 lên Lv 40: 2 nlsc – 2 nlcc
- Lv 40 lên Lv 45: 3 nlsc – 2 nlcc
- Lv 45 lên Lv 50: 3 nlsc – 3 nlcc
- Lv 50 lên Lv 55: 4 nlsc – 3 nlcc
- Lv 55 lên Lv 60: 4 nlsc – 4 nlcc
- Lv 60 lên Lv 65: 5 nlsc – 4 nlcc
- Lv 65 lên Lv 70: 5 nlsc – 5 nlcc
- Lv 70 lên Lv 75: 6 nlsc – 6 nlcc
→ Thăng cấp giữ thuộc tính
- Số nlsc cần tương tự như thăng cấp thường. Còn số nlcc là 1 viên.

3. Số đá ngũ hợp các loại : [Để hợp thành TBLT]
- Lv 30: 1 viên
- Lv 35: 2 viên
- Lv 40: 3 viên
- Lv 45: 4 viên
- Lv 50 : 4 Viên

- LV 55 → Lv 70 : 5 viên
- Lv 75: 7 viên
- Lv 80: 9 viên

*** Ghi chú:
- nlsc ( nguyên liệu sơ cấp) bao gồm: da mềm, vải, ngọc, gỗ thường, sắt.
- nlcc ( nguyên liệu cao cấp) bao gồm: da cứng, tơ lụa, thuỷ tinh, bạc, gỗ sưa.
- Đá ngũ hợp các loại gồm:
+ Đá ngũ hợp thường ( hợp TBLT xanh dương)
+ Đá ngũ hợp cao cấp ( hợp thành TBLT đỏ)
+ Đá ngũ hợp tinh khiết ( hợp thành TBLT hoàn mĩ)
+ TBLT ( Trang Bị Linh Thú )

Chúc các bạn chơi game vui vẻ! ^^ Copy xin ghi rõ nguồn

Bình Luận:
Danh Sách Mua Bán Nick KPAH Full Sever Ngao Bính
Danh Mục Con - Hướng Dẫn - Mua Bán
Thống Kê Truy Cập