Bbit
Danh Mục Mua Bán Ngao Bính


Hiệu quả đặc biệt của trang bị chế có cộng (+) KPAH

Up NgaoBinh - Nguồn TEAMOBI

Hiệu quả đặc biệt của trang bị chế có cộng (+)BQT game KPAH xin thông báo :

Để tăng thêm giá trị và sức mạnh cho những set đồ chế có cộng (+), BQT xin thông báo đến các bạn thông tin sau:

1.Đối với trang bị nhân vật :
Khi sở hữu các trang bị chế có + ở các mức sau sẽ xuất hiện các hiệu quả đặc biệt :

- Khi có đủ 10 món trang bị chế +10 trên người sẽ kích hoạt được hiệu quả :
+ Tấn công +1%
+ Phòng thủ +1%

- Khi có đủ 10 món trang bị chế +13 trên người sẽ kích hoạt được hiệu quả :
+ Tấn công +4%
+ Phòng thủ +4%

- Khi có 6 món trang bị chế +15 trên người sẽ kích hoạt được hiệu quả :
+ Tấn công +8%
+ Phòng thủ +8%
+ Sinh lực (HP) +8%
+ Pháp thuật (MP) +8%

- Khi có đủ 10 món trang bị chế +15trên người sẽ kích hoạt được hiệu quả :
+ Tấn công +12%
+ Phòng thủ +12%
+ Sinh lực (HP) +12%
+ Pháp thuật (MP) +12%

2. Đối với trang bị linh thú
- Khi sở hữu 3 món trang bị linh thú Nhất Phẩm Hoàn Mỹ +15 : cộng 8% tấn công (chỉ số tấn công của trang bị linh thú).
- Khi sở hữu 5 món trang bị linh thú Nhất Phẩm Hoàn Mỹ +15 : cộng 12% tấn công (chỉ số tấn công của trang bị linh thú).

Bình Luận:
Danh Sách Mua Bán Nick KPAH Full Sever Ngao Bính
Danh Mục Con - Hướng Dẫn - Mua Bán
Thống Kê Truy Cập