Bbit
Danh Mục Mua Bán Ngao Bính


Cách Tạo Linh Thú Cho Người Chơi Mới KPAH

Có thể bạn chưa biết :

Sau khi có Trứng Linh Thú Bạn chưa thể sử dụng ngay.
Mà Phải Lên trên Thành Trấn Danh _ Tạo Linh Thú rồi Mới Sử Dụng được nhé { Trước khi cưỡi Linh thú. Bạn Phải không cưỡi gì cả nhé. Nếu đang cưỡi ngựa thì phải xuống ngựa trước nhé.

Ấn chọn >> Tạo Thú >> Mãnh Hổ = Chúc mừng bạn đã tạo được linh thú Mãnh Hổ
2014.08.22 13.22.56 5

Vậy là tạo thú thành công nhé các bạn. Không mất Phí. Tọa độ tạo linh thú trên Thành Trấn Danh là 15.12

Thông tin này có thể có ích cho người chơi mới .
Bình Luận:
Danh Sách Mua Bán Nick KPAH Full Sever Ngao Bính
Danh Mục Con - Hướng Dẫn - Mua Bán
Thống Kê Truy Cập