Bbit
Danh Mục Mua Bán Ngao Bính


Cách Chuyển Xu Giảm Phí Qua Bang Hội Lv.50+

Cách Chuyển Xu Mất It Phí Qua Bang Hội

Như các bạn đã biết. cách chuyển xu thông thường là bán đồ trên thành trấn danh . Rồi ADMIN mua. vậy là chuyển xu thành công.
Ví dụ cần chuyển : 500tr xu - thuế thành trấn danh là 12% thì ta sẽ có 500tr - 12% (60tr) = 440tr Xu
Như vậy nếu chuyển 1tỷ xu thì mất phí tận 120tr , chuyển càng nhiều mất phí càng nhiều .Hiện tại có cách chuyển xu mất phí it hơn và cố định , tiện cho ae mua nhiều .
Đó là Phát Lương thành viên bang hội Phí 0% + 5tr xu >20tr xu tiền mua cống hiến bang bằng lượng
Ví dụ : 500tr - 0% - 10tr xu = 490tr
          : 1tỷ - 0% - 10tr xu = 990tr
          : 50tr - 0% - 10tr xu = 40tr
Chuyển qua bang phí 1 lần từ 5>20tr tùy sever
Ví dụ mua 500tr xu cũng mất phí 10tr , hoặc chuyển 900tr cũng mất phí 10tr xu , rất tiện cho ae mua nhiều , còn mua it thì mua qua thành cũng dc .
Như vậy là các bạn mua xu qua bang chỉ mất phí cố định là 5tr xu  hoặc 20tr xu tùy sever .
Cách GD Qua Bang. Bạn nào lv.50+ Mới có thể vào bang vào thực hiện Chức năng GD này .
{ Chưa có bang vào bang phát lương - Đã có bang - Rời bang đợi 24 giờ }


- Chú Ý : - Lever nhân vật phải = hoặc lớn hơn lever 50
- Khi mỗi lần phát lương (toàn bang/ cá nhân) , bang chủ sẽ phải có đủ số điểm cống hiến mới có thể phát lương . Điểm cống hiến làm nhiệm vụ bang hoặc mua ở NPC kynangbang đấy.

- Số điểm cống hiến quy định bang chủ khi phát lương theo level bang hội như sau :
* Level bang 1-20 : 60 điểm
* Level bang 21-40 : 90 điểm
* Level bang 41-60 : 120 điểm

- Ngoài ra thành viên khi tham gia bang hội thì phải ở trong bang hội đủ thời gian mới có thể góp xu/nhận lương
* Level bang 1-20 : 24 giờ
* Level bang 21-40 : 10 giờ
* Level bang 41-60 : 5 giờ

Phải Vào bang của ADMIN [ Nếu đã có bang - Bạn Off ních ( Thoát game ) rồi lấy ních Bang Chủ hoặc Phó Bang kích khỏi bang , rồi vào bang mới đc ngay . Nếu rời bang phải mất 24 giờ sau mới tham gia bang khác được ] .
Đơn giản vậy đó các bạn
- Trạng thái hoạt Động

Bình Luận:
Danh Sách Mua Bán Nick KPAH Full Sever Ngao Bính
Danh Mục Con - Hướng Dẫn - Mua Bán
Thống Kê Truy Cập